• Du er her: 
  • Dokumentasjon

Dokumentasjon

Masonite Beams to prosjekteringskontorer i Vennesla (Huntonit) og Mo i Rana (Forestia) har sentral godkjenning for:
  • Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2
  • Prosjektering av Bygningsfysikk i tiltaksklasse 1

Godkjenningene sikrer at:

  • Kontorene gjennom sine rutiner prosjekterer ihht krav til kontroll og kvalitetssikring som Plan- og bygningsloven krever.
  • Våre kunder får produkter som er prosjektert og dokumentert på en slik måte at kundenes egendokumentasjon ihht Plan- og bygningsloven reduseres.
 
 
 
Som den første produsent av trebaserte I-bjelker i Norden har Masonite I-bjelker fått utstedt en EPD (Environmental Product Declaration, eller på norsk: Miljødeklarasjon type 111).
Dette dokumentet gir en kortfattet numerisk beskrivelse av produktets miljøegenskaper og dokumenterer produktets ressursforbruk og miljøpåvirkninger gjennom hele livsløpet (råvareuttak, produksjon, bruksfase og avhending).

FDV (Forvaltning, Drift og Vedlikehold).
Produktdokumentasjon for Masonite bjelker og stendere.


 
Brann lyd u-verdi                     Brosjyrebilde teknisk info  
Brann, lyd og u-verdi.  

NY BROSJYRE med god teknisk
informasjon