x

Byggdetaljer vegg

     Y01 - Generelt yttervegg
Y01-400 31.08.16  Hjørneløsninger
Y01 500          01.03.13  Prinsipputførelse isolering                                     
     
    Y02 - SVILL PÅ RINGMUR
    Ringmur med isolasjonskjerne:
Y02 010 25.03.20  Oppleggskapasiteter Del 1 - I-bjelkesvill uforsterket
Y02 011 26.03.20 Oppleggskapasiteter Del 2 - I-bjelkesvill forsterket
Y02 012 16.04.14 Oppleggskapasiteter Del 1 - I-bjelkesvill forsterket, ene flens utkraget
Y02 013 31.03.20 Oppleggskapasiteter Del 4 - Alternative sviller
    Med betongkjerne:
Y02 014 16.12.13 Oppleggskapasiteter Del 5 - I-bjelkesvill forsterket
Y02 015 16.12.13 Oppleggskapasiteter Del 6 - Alternative sviller
     
    Y04 - STANDARDLENGDER BYGGEPLASS
Y04 010 13.03.13 Generelle prinsippløsninger Del 1
Y04 011 13.03.13 Generelle prinsippløsninger Del 2
    Y05 - VEGGÅPNINGER
Y05 100 05.02.13 Veggåpning uten vertikalbelastning - ikke bærende vegger
Y05 200 03.01.17 Bærende overdekning av Masonite - prinsippløsninger                    
Y05-201 26.05.17 Bærende overdekning av Masonite - ett felt
Y05-202 30.05.17 Bærende overdekning av Masonite - to eller flere felt
Y05 204 03.01.17 Bærende overdekning av Masonite - beregningseksempler
Y05 300 25.02.13 Bærende kantbjelke Del 1
Y05 305 11.02.13 Bærende kantbjelke Del 2 - prinsipputførelse
    Y06 - TAK
Y06 100 01.07.15 Opplegg mot tak Del 1 - generelt
Y06 105 02.07.15 Opplegg mot tak Del 2 - oppleggskapasiteter
     
    Y07 - UTFYLLENDE BINDINGSVERK
Y07-010 25.06.18 Del 1: Generelt
    Stender delt mellom dekker:
Y07 100 05.09.16 Generelt - prinsippløsninger
    Kontinuerlig forbigående stender:
Y07-200 04.01.19 Generelt - prinsippløsninger
    Kontinuerlig forbigående slisset stender:
Y07-210 18.01.21 IUSE bjelkesko mellom stender og svill
Y07-211 02.01.19 Vinkelbeslag mellom stender og svill
Y07-212 25.06.18 Konstruksjonsskrue mellom stender og svill
    Svill mot dekker:
Y07-220 02.01.19 Tresvill til massivt betongdekke
Y07-222 02.01.19 Tresvill til hulldekke av betong
    Diverse bindingsverk:
Y08 100 10.03.13 Etterisolering av yttervegg
Y10 010 28.03.14 Vindforankring av vegg til mur