Generelle byggdetaljer

G06 200        Vinkelbeslag av hullplater                      
G06 210 Bjelkesko, standard type
G06-211 Bjelkesko standard typer
G06 220 Bjelkesko for Masonite. For I-bjelke mot I-bjelke
G06 230 Bjelkesko for Masonite mot limtre
G09-100 Riplank for opphengt bjelkelag og tak
G11 100 Avfasing flens på bjelkeende for beslag