x

Vegger

Opp til 57% mindre varmetap

Masonite I-bjelker som stendere og sviller, gir en energieffektiv veggkonstruksjon med lav U-verdi som reduserer kulde- og lydbroer. 

Beregninger viser at å benytte I-bjelker reduserer varmetap med opp til ca 57% via  kuldebroer og at U-verdien i gjennomsnitt blir 15% lavere enn for konvensjonelle konstrukssjonsvirke. For et hus med en konstruksjon i tre reduseres det totale energiforbruket med hele 7% bare ved å benytte I-bjelker i stedet for tradisjonelt trevirke.


20% økt byggeffektivitet

Masonite Beams stender er rett og dimensjonsstabil. Tidsbruk for oppbygging forenkles gjennom at stendere kan leveres ferdig i bredder opp til 400mm. Enkel og enhetlig konstruksjon for effektiv bygging uten plunder og heft med to lag stendere - men likevel oppnå en tykk og vellisolert vegg.

Tilopassede produkt gir en total byggeffektivitet med minimalt materialsvinn. Dermed er det mulig å regne hjem 20% reduksjon av arbeidstiden i forhold tio å bygge oppp en vegg med I-bjelker sammenlignet med en tradisjonell trekonstruksjon.

 

47% mindre råvare for en bærekraftig miljø

Våre I-bjelker benytter mindre virkes-dimensjoner så går det med ca 47% mindre råvarer sammenlignet med tradisjonell trekonstruksjon.Samtidig har vår trebaserte I-bjelke svært lave egenemmisjon.

Se presentasjon løsninger for vegg her!